Česká asociace kickboxu

Školení a doškolení trenérů III. třídy kickboxu (1.5.2021)
Školení posunuto z důvodu protiepidemických opatření na nový termín 1. - 2. 5. 2021.
Česká asociace kickboxu z.s., IČO: 45769702