Česká asociace kickboxu

Česká asociace kickboxu z.s.

EVIDENČNÍ ÚDAJEKONTAKTNÍ ÚDAJE
Sídlo:Česká asociace kickboxu z.s.
Kyjovská 1983/1, Krč
142 00 Praha
IČO:45769702DIČ: Právní forma:Spolek
Adresa:Česká asociace kickboxu z.s.
Kyjovská 1983/1
142 00 Praha 4
Telefon:+420 720 750 104
+420 720 750 108
+420 777 888 773
E-mail:csfu@email.cz
info@csfu.cz
Datová schránka:sa3ehqnBankovní účet:2702005980 / 2010
VÝKONNÝ VÝBORDOKUMENTY
Předseda:Jiří MULAČ
Místoředseda:Mgr. Jan FRÁNA
Mgr. Renáta VESECKÁ

Člen:Bc. Josef MACHÁČEK DiS.
Jaroslava NĚMEČKOVÁ
Alois ŠKEŘÍK
Martin VIKTORIN

STANOVYSměrnice ČAK 1/2023 - změna názvuSměrnice ČAK 11/2023 - příspěvky a poplatky
ETICKÁ KOMISEDOKUMENTY
Předseda:Mgr. Linda FAMĚROVÁ
Člen:JUDr. Michal FRABŠA
Mgr. Radek MARCÍN
Mgr. Renáta VESECKÁ

ETICKÝ KODEXSměrnice ČAK 2/2023 - etická komiseSeznam zakázaných látek a metod dopingu 2024Prevence obtěžování v prostředí sportuRovnost žen a mužů ve sportu
KOMISE STÁTNÍ REPREZENTACEDOKUMENTY
Státní trenéři:Alois ŠKEŘÍK
Martin VIKTORIN

Asistenti:Milan DUŠEK
Vít MASOPUST, MBA
Ing. Kamil ŠAMAL

Odb. asistenti:PaedDr. Michal Joshua FRÁNA, MBA, MHA
MUDr. Vratislav PREJZEK

Směrnice ČAK 4/2023 - komise státní reprezentaceSměrnice ČAK 12/2023 pro zařazení do REPRENominační kritéria REPREMoralní kodex reprezentantaSouhlas zák. zást. při výjezdu do zahraničí
KOMISE TALENTOVANÉ MLÁDEŽEDOKUMENTY
Předseda:Mgr. Renáta VESECKÁ
Člen:Vít MASOPUST, MBA
Alois ŠKEŘÍK
Martin VIKTORIN

Směrnice ČAK 5/2023 - komise talentované mládežeSměrnice ČAK 13/2023 pro zařazení do SCTMNominační kritéria SCTMSměrnice ČAK 14/2023 pro zřízení SCTMSměrnice ČAK 20/2023 ekonomická směrnice - SCTM
KOMISE SPORTOVCŮDOKUMENTY
Předseda:Klára STRNADOVÁ
Člen:Adam JANEK
Eliška ZEMANOVÁ

Směrnice ČAK 3/2023 - komise sportovců
KOMISE ROZHODČÍCHDOKUMENTY
Předseda:Mgr. Jan FRÁNA
Člen:Petr BALEJ
Jiří BĚL
Jaroslav NETRVAL
Tomáš POLÁK

Směrnice ČAK 6/2023 - komise rozhodčíchSměrnice ČAK 15/20203 pro činnost rozh. na soutěžiSměrnice ČAK 16/2023 ekonomická - rozhodčí
SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISEDOKUMENTY
Předseda:Pavel KOCÁBEK
Člen:Zdeněk SOKOL
Vít MASOPUST, MBA
Bc. Martin VIKTORIN

Směrnice ČAK 7/2023 - komise STKSměrnice 3/2023 - ekonomickáMetodika zkoušek STV
TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISEDOKUMENTY
Předseda:Mgr. Renáta VESECKÁ
Člen:PhDr. Radim PAVELKA, Ph.D.
MUDr. Ladislav FRONĚK

Směrnice ČAK 8/2023 - komise TMKSměrnice 16/2022 pro udělování trenérských třídSměrnice ČAK 17/2023 pro udělování trenérských tř.Metodický řád pro udělování trenérských třídSměrnice ČAK 18/2023 ekonomická - trenéři
KOMISE PRO POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍDOKUMENTY
Předseda:Jaroslava NĚMEČKOVÁ
Člen:Michaela KERLEHOVÁ
Alexandra PLAČKOVÁ

Směrnice ČAK 9/2023 - komise soutěžíSoutěžní řád ČAKSoutěžní řád ČAK Ligy K-1 2024Sportovní pravidlaSměrnice ČAK 21/2023 pro účast členů ČAK na sout.Směrnice ČAK 22/2023 pro organizování soutěžíSměrnice ČAK 23/2023 pro postaršení závodníkaSměrnice ČAK 24/2023 pro udělení záštitySouhlas zák. zást. s účastí na soutěžiPostup registrace závodníků (návod)
DISCIPLINÁRNÍ KOMISEDOKUMENTY
Předseda:JUDr. Michal FRABŠA
Člen:Petra ADAMIECOVÁ
Ing. Jana HULANOVÁ
Eliška VANÍČKOVÁ
Jiří VESECKÝ

Směrnice 3/2015 pro činnost DKDisciplinární řádPřestupní řád
KOMISE ŽEN A DĚTÍDOKUMENTY
Předseda:Daniela VRŮBLOVÁ
Člen:Andrea DUCHÁČKOVÁ
Edita VESELÁ

Směrnice ČAK 10/2023 - komise žen a dětí
MEDIÁLNÍ KOMISEDOKUMENTY
Předseda:Bc. Josef MACHÁČEK DiS.
Člen:Ing. Radim JANEK
Libor KALOUS

KOMISE PROFESIONÁLNÍ DIVIZE ČSFUDOKUMENTY
Předseda:Adrian SMRČKA
Člen:Martin BERKA
Dušan MACÁK

Sportovní pravidla PROSměrnice 2/2017 - Ekonomická
DOZORČÍ RADADOKUMENTY
Předseda:JUDr. Daniel TELECKÝ Ph.D.
Člen:Mgr. Markéta TOMANOVÁ
Mgr. Roman HOŠTA

Směrnice 5/2017 pro evidenci majetkuSměrnice 4/2017 o zadávání veřejných zakázek
STRÁNKY ČSFUVÝZNAMNÁ PODPORA
STŘEŠNÍ ORGANIZACEMEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Česká asociace kickboxu z.s., IČO: 45769702